Suomen User-Forum

Suomen User-Forum

KUTSU:Suomen Copernicus User Forum Workshop: Satelliiteista palveluita - EU:n Kopernikus kaukokartoitusohjelma

Hyvät ystävät ja kollegat,

Suomen Copernicus User Forum komitea kutsuu teidät kaikki osallistumaan Satelliiteista palveluita - EU:n Copernicus kaukokartoitusohjelma työpajaan.

Entinen GMES (Global Monitoring for Environment and Security) ja nykyinen Copernicus on EU:n kaukokartoitusohjelma, jonka tarkoituksena on kehittää operatiivisia tietopalveluita vastaamaan Euroopan viranomaisten ja päätöksentekijöiden todennettuihin käyttäjätarpeisiin. Euroopan komissio on perustanut Copernicus User Forum (UF) -elimen kaukokartoitustiedon käyttäjien tietotarpeiden määrittelyä varten. Käyttäjätarpeita kartoitetaan kuudella sovellusalueella (ilmakehän seuranta, ilmaston muutoksen hallinta, hätätilanteiden hallinta, maakartoitus, meriympäristön seuranta, hätätilanteiden hallinta ja turvallisuus).

EU-tason User Forum koostuu kunkin maan nimittämistä päädelegaatista. Suomessa pääpäädelegaatista. Suomessa päädelegaatin tukena toimii kansallinen User Forum ja sen kullekin sovellusalueelle valitsemat aihealuevastaavat. Pyrimme kokoamaan Copernicus-ohjelmaan liittyvää ajankohtaista asiaa Suomen User Forumin nettisivuille osoitteeseen https://cufin.fmi.fi

Agenda
Satelliitti-informaation tarvekartoitus Suomessa, Anna Hedenborg (Geowise Oy)
Puiteohjelmat: 7 FP & H2020, Pauli Stigell (Tekes)
Copernicus palvelut, Mikko Strahlendorff (IL)
Sodankylä kansallinen satelliittidatakeskus, Jyri Heilimo (IL)
Merijään kaukokartoitustuotteista, Patrick Eriksson (IL)
Kartoitus animaatio (mp4), Patrick Eriksson (IL)
Ilmanlaadun kaukokartoitushavainnot Suomessa, Iolanda Ialongo (IL)
Meriennustetuotteista , Simo Siiriä (IL)
Corine 2012-aineistot osana Copernicus maakartoituspalveluita, Yrjö Sucksdorff (SYKE)
Satelliittihavaintojen hyödyntäminen tulivuorien seuraamisessa, Seppo Hassinen (IL)
EUMETSAT H-SAF-projektin lumituotteet , Matias Takala (IL)
Lumituotteita Eurooppaan ja pohjoiselle pallonpuoliskolle, Kari Luojus(IL)
Advanced_SAR, Mika Karjalainen (FGI)

Ystävällisin Terveisin,

Ali Nadir Arslan
Päädelegaatti
Suomen Copernicus User Forum