Suomen User-Forum

Suomen User-Forum

Copernicus Training and Information Session in Finland


The Copernicus Training and Information Session to be held on 21 - 22 November 2016 in Helsinki at the premises of the Finnish Meteorological Institute is the third in a series of national Copernicus events. The European Commission is organising these sessions at the request of, and in collaboration with Member States. In the specific case of Finland, it includes a User Workshop on the Copernicus Emergency Management Service with participation from stakeholders in neighbouring countries.

>>More information

The recording of the workshop is available in the player below.

Day 1


Day 2UF


GMES (Global Monitoring for Environment and Security) on EU:n kaukokartoitushanke, jonka tarkoituksena on kehittää operatiivisia tietopalveluita vastaamaan Euroopan viranomaisten ja päätöksentekijöiden todennettuihin käyttäjätarpeisiin. Euroopan komissio on perustanut GMES User Forum (UF) -elimen kaukokartoitustiedon käyttäjien tarpeiden määrittelyä varten. EU-tason User Forum koostuu kansallisista User Forumeista sekä kunkin maan päädelegaatista.

Käyttäjätarpeita kartoitetaan kuudella sovellusalueella:

  • Ilmakehän seuranta
  • Ilmaston muutoksen seuranta
  • Hätätilanteiden hallinta
  • Maakartoitus
  • Meriympäristön seuranta
  • Hätätilanteiden hallinta ja turvallisuus

 
Suomen GMES UF:n pääedustaja on Ali Nadir Arslan, Ilmatieteen laitos.

 

Lisätietoja GMES:stä: